de Pool in Malbeck

 

zze Pap en s mam waare gen minse um aan t water te ligke, laot sjtaon det zeej kste zwjumme. Dus det hebbe de meiste beej s thes den ouch zellef mtte liere. Veurdet t zoewit was, hebbe weej tog hiel get aan mtte plaare. Tsja, en wao ksse dich t zwjumme eige maake? Gelkkig waare dr waal get plekskes in Belvend.

In de baek van Malbeck, in de Pool en in de Maas. In de baek van Malbeck was t waal hiel kaat, maar tog sjon um putje te baje. Maar nao verlaop van tid wasse te grot vur die baek en ouch al ksse neet zjwumme, den gingse nao de Pool. Det was meistal allein vur de jnges. De maedjes van s meugde dao neet zjwumme, maar waal putje baje. Verder ksse dao in de gaele zangk spjeule van de irste en de twide berg. De "twide berg" waas tog mier ut terrein van de aajere jnges en maedjes. Die deeje dao "spjelkes" wao de jonge blaage nog neet vul vanaaf wiste. Die berg waare gemak van de zangk dae ze irs weg mste haole m beej de klei te kmme. Ut verhaol geit det in dees huip zangk flesse met pos van de kleisjtaekers verborge zitte. Veuraan, in t ndeepe, sjtikde t van de mgke en de poelpek neet te vergaete.

Ein foto et de zestiger jaore van de De Pool, ein oorsjprnkelik kleigaat, t trefpunt van vul jnge Belvendse badgaste. Rngk 1919 woort heej door de Gres met kleisjtaeke begs. Met eine tuf met kiepkrkes, dae via de Maalbeckerwaeg-Sjprtlaan-Aan t Brok-Baolebergwaeg reej, kwaam de klei beej de febriek aan t sjtaasion. Ze hebbe in de Pool ongevier 3 jaor lang klei gedolve, maar in dae korte tid is dr waal ein sjon gaat nsjtaon. Det is natuurlik in de laop der jaore volgeloupe met water. Det water waas al ein probleem beej ut kleisjtaeke. Men probeerde ut waterpil te beheerse met behulp van pmpe, die aangedreeve woorte door eine locomobiel (ein verplaatsbaar sjtoum-mesjin). De watereuverlas waas te grot en zoedoonde zien ze opgehaje met ut delve van de klei. Dao wurd ouch verteld det de tesse van de kleisjtaekers mier gevuld waare met btter den met btterhamme. De grens waas immers don beej. Naeve ut sjmoekele hadde de wrkluuj onnag tid m te sjtruipe. Vruuger, in daen tid det weej dao ginge zjwumme, woort dr regelmaotig door de baetere zwjummers de deepte gepeild. 't Water was zoe deep, detse nots op de baom kwaame. Dr ginge verhaole rngk det de Pool waal 18 tet 20 maeter deep was. Hogswaarsjinlik is de Pool z'n 5 toet 8 maeter deep. Veuraan (achter op de foto) was t maar efkes ondeep en den ging t plotseling euver in eine aafgrngk nger water. Beej t deepste gedeilte (veuraan op de foto) was ein sjpringplank van zangk, graaszode en anger materiaal det dao loog, eigehngig gemak door de jeugdige zjwummers. Versjillende zjwummers zien  in de Pool ternauwernod aan de dod nsjnap, maar helaas zien dr ouch minse verdrnke. t Was tog ein verradelik water, ouch mdet d'r kaaj sprung in zitte. Verder ging t verhaol det dr nao de Twide Waereldoorlog vul menusie in de Pool is gedump. Dus allerlei argumenten van s elders m s dao maar neet te laote zwjumme.

bron: Simons-bulletin nr. 98, febr. 2004

 

 

Maalbeek

foto uit 1958

Het gebied van Maalbeek behoorde van oudsher tot het grondgebied van de gemeente Kaldenkirchen en Bracht. Deze plaatsen maakten tot de Franse tijd rond 1800 deel uit van het hertogdom Gulick.

Tegelen en Steyl behoorden daar ook toe. Door de besluiten van het Wener Congres (1815) werd de grens tussen Nederland en Pruisen vastgesteld op 800 roeden van de Maas. (n roede is 3,76 m). Hierdoor komt Maalbeek in 1817 bij de gemeente Belfeld.

De oude hoeve Maalbeek met de bijbehorende watermolen werd voor het eerst in een oorkonde van 1418 genoemd. In 1766 werd de boerderij in de huidige vorm herbouwd. Waarom, is niet duidelijk. Mogelijk is de ouderdom de oorzaak, van brand of verwoesting is niets bekend. Het herbouwde pand is een Saksische Hallenboerderij; woonruimte, stallen en schuren onder n dak.

Lange tijd waren inwoners van Kaldenkerken verplicht hun graan op de watermolen van Maalbeek te laten malen (Maaldwang). Pas bij de Franse overheersing (rond 1800) komt hier een einde aan. De molen wordt in 1883 stilgelegd.

In de tweede helft van de 17e eeuw en in de 18e eeuw was het landgoed Maalbeek eigendom van de fam. von der Reidt, later ook genoemd als Van de Riet. Nadat Malbeck bij Belfeld was gekomen, kwam de molen in Nederlands bezit. Daarna volgden er nog meerdere eigenaren. In 1897 kwam het landgoed in bezit van de fam. Steegh uit Venlo. Hendricus Steegh, een neef van de eigenaars, komende van Bosserhof in Tegelen gaat er wonen. Van zijn 2 dochters trouwde Anna met Godfried Linssen en dat echtpaar ging in Maalbeek wonen. Na de dood van Godfried bleef zijn zoon Piet, getrouwd met Ida Louisa Hoezen, daar wonen tot 1971. Hij opende in de 30-jaren en caf.

In 1970 kwam het landgoed in bezit van de fam. Brauer, eigenaar transportbedrijf te Belfeld. In 1974 werd het pand inwendig verbouwd tot een hernieuwd horecabedrijf.

Hierna heeft het pand, gedurende een drietal decennia, hetzij met wisselende ondernemers,  een horecabestemming. Momenteel (2007) wordt het pand nog wel bewoond, maar het caf en het restaurant zijn reeds enkele jaren gesloten.

 

Saksische Hallenboerdrij

Caf Maalbeek 1999

 

 

 

de parlevinker

 

Al jaore ein vertrouwd beeld op de Maas in Belvend. Reeds in s jeug loog de motorbot "TIME IS MONEY" beej de loswal aan de Maas.

 

In 1932 is Jan van Hooren begs met ut verkoupe van veural brod, greunte, klmpe en hasse. Vlakbeej de sjtuu waas ut waal ein ideale plek m te vente. mdet d'r maar ein sjlos waar, msde de sjippers langer wachte m gesjt te waere. Heejdoor had de parlevinker den ouch mir tid m laevesmiddele te verkoupe. Det waas waal flink hel wrke, den det deej hae vanet eine bot met roeisjpane.
 

ngevier  2 jaor later woort de roeibot vervange door eine aope motorbot, met de naam "TIME IS MONEY".
Doordet ut eine aope bot waas, ms iddere aovend dae bot laeg waere gemak. Later haet Jan van Hooren dae bot zellef omgebouwd met ein euverkapping.
In 1963 kwaam zoon Wim beej pap op de parlevinker wrke.

In 1962 woort de huidige bot, dae zeej zellef hebbe ntworpe, as niej aangesjaf. Ouch deeze bot kreeg de naam "TIME IS MONEY".
Ut sjeep  is 11 maeter langk en 3 maeter 60 breid en haet eine diepgangk van 1 maeter 40, vurzen van eine "Lister" motor met 88 pk.
Anno 2006 is Wim van Hooren nag de enigste parlevinker van Nederland.

 

 

ansichtkaart et de jaore 60

 

 

 

 

In mei 1976 haet ut brodspaar Piet en Doriet Simons-Schatorie ein tochje met de parlevinker euver de Maas meuge maake. Dit waas ein taegepresjtaasie van Jan, mdet Doriet -m in ut ziekehes good verzorg had.

 

 

 

 

St. Andreas fus

 

Met 13 jaor ging zze pap beej Fus Maan wrke. Dae man had dae beejnaam, umdet hae beej de fus wrkde. Wat waas eigelik die fus? Rngk de ieuwwisseling (eind 1800-begin 1900) karnde de boere zelf btter en brachte die vur de verkoup nao de Venlose mert.  Maar al gauw kwaam de coperatieve verwrking van de melk in de fus, ut btterfebriekske van de Belvender boere. Die febriek loog aan de Sjolsjraot op de plek wao vruuger Toos van de Sjilder met ziene verf- en drogiswingkel haet gezaete. Jaorliks waas dr ein insjrive vur de mlkriejers. De liegste dreej insjrivers kreege vur ein jaor de vrachte toegeweeze m de melk beej de boere op te haole. De melk woort in de fus toet 30o C verhit en daonao met de hangkcentrifusj toet btter verwrk. De ngermlk ging as viejevoor truuk nao de boerderie. De btter ging aanvankelik in vaate. Later verpakde ze de btter in pepeer. Ut grtste deil van de produksie ging nao de Ned. Zuivelbond. Die had eur mien (ein veiling) in Mesjtreech. Ilke waek ginge met ut sjpaor inkele vaate dao nao toe. In de fus wrkde twie minse.

Nao de irste Waereldoorlog kwaame dr nieje richliene vur de produksie van btter. nger angere ut verhuuge van de temperatuur um ut nag mier bacterie vreej te maake. Heej door ms dr behuurlik genvesteerd waere in ein nieje installaatsie. Met as gevolg: ut einde van de btterfabricage in de fus. Toen ginge de boere zellef met de melk langs de deur en de melkventers et Tegele kwaame in Belvend de melk koupe. Maar gaonderwaeg kwaame dr sjteeds mier grttere coperatieve zuuvelfebrieke, nger angere in Venlo. En toen woort dao de mlk aangeleeverd.

Bron: Simons-bulletin nr. 107, sept. 2005

 

Jeugverkirsexame 1963

 

Alhoewel sommige kinger ein zjwumdiploma hadde, waas dit vur de meiste ut irste moment det zeej kennismakde met ein exame en ein diploma kste haole. Op sjol kreege zeej in de zesde klas van de meister en van de polisie verkirsles. In det jaor woorte zeej klaorgesjtoumd vur ut verkirsexame. Nao ein theoretisch gedeilte kwaam ouch de praktijk aan de bod. Det goof in vul gezinne ein probleem. De examenkandidaat had namelik ein fiets nudig. Dus kwaame vul kinger met eine fiets dae eigenlik wet te grot waas. Al sjtaonde op de fiets woort den ut circuit aafgelag. Belvend waas daen daag hiel wet verkirsborde riker. Op ens ksse bepaolde sjtraote neet mier in. Dr waas warempel ein verkirsleeg in ut drp, namelik op de krtsing Beatrixlaan-Sjolsjtraot. Met klamme hendjes woort de route aafgelag. Euverdreeve gekeeke, beej het nimme van eine bch de erm good etsjtaeke en oplette of dr nrges minse sjtnge die dao normaal ouch neet kwaame. De hiele route heele dees luuj de lierlinge in de gaate, um aanteikeninge te maake euver eur waeggedraag.

etsjlaag jeugverkirsexamen 1963

Theoretisch gedeilte

            Maedjessjol   36 lierlinge deilgenaome, allemaol gesjlaag.

            Jngessjol    58 lierlinge meigedaon, twi gezak.

 

Ut praktijkexamen waas neet moeilikker den de veuraafgaonde jaore, allein waas ut parcours grtter, zoedoonde kste de kandidaate mier foute maake.

Prakties gedeilte

            Maedjessjol   36 lierlinge deilgenaome, 29 kinger gesjlaag,      waovan 9 met lof.

            Jngessjol    56 lierlinge meigedaon

                        Klas 6a (meister Op het Veld) 29 deilnimmers, 29 gesjlaag, waovan 8 met lof.

                        Klas 6b (meister Mertens)       27 kandidaate, 19 gesjlaagde, waovan 6 met lof.

De wisselplaquette woort euverhandigd aan ut hoofd van de maedjessjol, zr. Godefrida, umdet die sjol ut hogste percentage gesjlaagde had. Nao de etreiking, in zaal t Witte Paerd, kste de lierlinge nag geneete van ein sjpannende avonturefilm.

Bron: Simons-bulletin nr. 106, aug. 2005

 

 

Wie kump ein sjol aan eine naam?

 

In zzen tid waas ut mekkelik um ein sjol eine naam te gaeve. Dr waare allein maar jnges- en maedjessjole. Aloysius is eine jngesnaam, dus hadde weej ein Aloysiussjol. En zo hadde de maedjes de Theresiasjol.

In 1965 kreeg Belvend de irste gemingde ligere sjol. Zoedoonde ms de nieje sjol eine naam kriege, wao in zoewaal de jnges- as de maedjesnaam toet otdrukking zou kmme.

Degene, dae de opdrach kreeg terzaake ein veursjtel te don, losde de zaak aldus op:

Hae redeneerde det zoewaal Wullum as Mina nao dees sjol zouwe gaon en dach dr te zien toen hae veursjtelde: Wullumminasjol.

Veur de burgemeister en zien wethajers waas de zaak toen gauw geklaard, t woort de Wilhelminaschool.

Bron: Simons-bulletin nr. 105, april 2005

 

 

Twide klas Aloysiusschool schooljaar 1963-1964

 

Bovenste rij v.l.n.r.:

Robert Verkooyen, Wiel Timmermans, Thijs Boots, Harrie Ummenthum , Ben Derks, ?? , Felix Martens , Jeu Derks, Henk Vriens en Harrie Peeters

Daaronder v.ln.r.:

Jan Brauer, Sjaak Smits, Martien v. Tegelen , Albewien of Robert Verkooyen , Henk Peeters, Ben Janzen, Jan Geurts, John Hendrikx, Jos Heggers, Arno Adams, Jan Spee, juffrouw Truus Thijssen

Zittend v.l.n.r.:

Nico Derks, Wim v. Tegelen, Rob Coppers, Wie a/d Brugh, Wim Boonen, Gerrit Jetten, Dr Willems, Paul Schatorie, Theo Coppers, Leo Driessen, Toon Driessen, Bart Janssen.

Op de grond v.l.n.r.:

John Terstrooten, Wim Spee, Jos v. Dijk en Hans Faassen.

 

Een leuke toevalligheid is dat Rob Coppers en Lowie a/d Brugh, naast elkaar zittend,  heel veel later beiden (onafhankelijk van elkaar) naar Nieuw-Zeeland zijn vertrokken .

 

 

 

 

 

Theresiaschool schooljaar 1959-1960

6e klas

1e reej hurkend v.l.n.r.:

Gertie Smits, Hannie Holtackers, Mia Smets, Mariet Peulen, Alda Linssen, Toos Jacobs, Alda Peeters, Nettie van duren, Anny Janssen en Elly Stultins.

2e reej:

Maria Schroembges, Gertie Vervoort, Gerda Boots, Leonie Strous, Ans Grter, Els Muller, Joke Linssen, Kitty Aangenend en Agnes Verheijden.

3e reej:

zuster Borgias, Nelly Pieper, Mieke Helsen, Truus Simons, Yvonne Janzen, Tiny Willemsen, Tiny Peeters, Riet Simons, Mien Hendrikx, Vera Verkoyen, Cita Vervoort en kwekeling?.

4e reej:

Leny Pieper, Thea Pieper, Vera Thijssen, Marleen Stevens, Biny Ernst, Toos Peeters, Mia Vervuurt, Gert van Rens en Fien van Duren.

 

 

 

 

 

 

Aloysiusschool schooljaar 1957-1958

Irste klas (a)

van nger nao baove

1e reej zittend van lingks nao rechs:

Br Douben, John Janzen, Geert Bloemers, Bart van Eijk, Wiel Gielen en Hay van Dijk.

2e reej:

Meister Fietten, Herm Bloemers, Piet Jacobs, Twan van Eijk, Peter Augustus, Leo Cox, Lee Geurtjens, Tonnie Engelen en Peter Coppers.

3e reej:

Koen Killaars, Twan Aan de Brugh, Jo op het Veld, Herm Brauer, Frits Hendriks, Bert Gitmans, Jannie Broekman, Theo Kierkels, Huub Hendriks, Jack Ernst, Pieter Boonen, Peter Broekman en Sef Bors.

 

 

Aloysiusschool schooljaar 1957-1958

Irste klas (b)

van nger nao baove

1e reej zittend van lingks nao rechs:

Twan van Rens, Ren Spee, Leo Janssen, Geert van der Velden, Jan Boots en Wiel Kurstjens.

2e reej:

Jos Wetzels, Ton Miggels, Wiel Melis, Piet Simons en Tonnie Manders.

3e reej:

Sjaak Schreurs, Peter Thonen, Jan Timmermans, Piet Stevens, Jo Stevens, Albert Stomphorst, Hay Olders, Niek van den Munckhof, Wim Verhaegh, Wim Lemmen, Jos Smits, Hay Stevens en meister Verlaek.

 

 

 

 

 

 

Openbare Lagere Belfeld 1929

groep 2

van baove nao nger

1e reej v.l.n.r.:

juffrouw Peters, Cor vd Hurk, Karel Smeets, Frans Ballegoy, Herm Stroeken, Wiel Bloemers, Lei van Dijk en Herm Verlaek.

 

2e reej

Piet Timmermans, Wiel vd Hurk, Lei vd Voort, Frans kessels, Leo Stroeken, Fried v an Dijk, Kub van Dijk, Thijs verlaek en meister Ernst.

 

3e reej

meister Bongaerts, Theo Timmermans, Siem Thissen, Jan vd Voort, Theo kessels, Pierre Stevens, Jan vd Hagen, Piet van Dijk, Sef van Dijk, Gerard op het Veld, Frans Smeets en meister Verlaek.

 

4e reej (op de knen)

Frans vd Hagen, Jan Timmermans, Harrie Thissen, Frans vd Voort, Jan Stevens, Cor Geurts, Sjraar van Rijn, P. op het Veld en Jan van Hooren.

 

5e reej (zittend)

Harrie vd Hagen, Gerard Kurstjens, ?, ?, Fons (sjtool) Stevens , Fons (sjnieder) Stevens (brdje), Leike Geurts, Jan van Rijn, Sjaak Zeetsen, Michel Zeetsen.

 

 

 

 

 

Openbare lagere School Belfeld 11 mei 1926

2e en 3e klas

 

Bovenste rij v.l.n.r.: Friedje van Dijk, Piet van de Kster, Frens van Frans van Geraets, Pietje van Kurstjens, Pierre Pubben, Pierre Smits, ....Lensen, Pierre van Hens van Coon, Paulus Derks, Th van Derks, Frans Michels, Pierre Heggers, Herm Stroeken.

 

2e rij van boven v.l.n.r.: Venlose juf Peters, Frans Verhaegen, Henk Kampschreurs, Henk Simons, Pietje Dorssers, Frans van de Hurk, Herm Verlaek (bordje), Wiel Peters, Lei van de Mulder (vd Voort), Lei van Goosens Sjang, Fons Stevens, Jan Korsten, Graad Hoezen, meester Verlaek.

 

3e rij van boven v.l.n.r.: Jan van Coeb Manders, ...Verhaegen, Lei Stroeken, Gerrit Smit, Jan van de Mulder, ..Lensen, Pierre van de Smeed, Heinz Feller, ......., Harrie van de Moes, Toon van Ketje, Thei Beyers, meester Thijsen.

 

onderste rij v.l.n.r.: Jan Boots, Jeu Dommeck, ...Olders, ....Olders, Jan van de Witte van Hoezen, Pietje van Peulen, Wiel Huberts, Sjak Theunissen, ...van Dijk, Beurskens Fus Maan

 

 

 

 

Openbare lagere School Belfeld 11 mei 1926

de hogere klassen

Bovenste rij v.l.n.r.: Jac Smeets, Baer Verlinden, Kub Geraads, Sjraar Linssen, Jeu Lemmen, W. Seuren, T. Olders, Pierre Spee, Piet Martens, Jac Stevens, Cor Hoezen, Sjeng Bovendeerd

2e rij van boven v.l.n.r.: Karel Smeets, Piet Blom, P. Olders, Wiel Hoezen, Jan van Hooren, Frans Bos, Sjeng van Deurssen, Ill Klerks, M. Heggers, Karel Felten, Jac Geurts, Harrie Boots, meester Verlaek

3e rij van boven v.l.n.r.: H. Timmermans, Graad Hoezen, Sjeng Bolten, G. Geraads, F. Simons, Leo van Dijk, Theo Spee, Baer Seuren, Arnold Reinders, Theo Heggers, Ties Smeets, meester Ernst

onderste rij v.l.n.r.: Toon Thijssen, Jac van Hooren, Jan Thijssen, Cor Geurts, Bert Beurskens, Paul Derks, Jan Hoezen, Sjraar Timmermans, Michel Zeetsen, Jan Stevens, Harrie Michels, Frans Smeets

 

 

 

 

 

Openbare Lagere Belfeld 1925?

 

 

 

 

Ut Prinsessebske en de Plak

In daen tid det zze pap nag as kingk aan de Indusjtriesjtraot wonde en hae waal ens nao grotvader en grotmooder in Gelo ging, den leeper door de berg richting Prinsessebske. De grngk van de berg besjtng ot sjtuufzangk, ouch waal papzangk geneumd.

Nao dn oorlog begste ze nger angere met t bouwe van wuninge aan de Indusjtiesjtraot. Dr kwaame versjillende nieje sjtraote. Ein sjtraot kreeg de naam dae s ms herinnere aan det gebied: de Bergsjtraot. In 1950 woort centraal tsse die huzer van wuningbouwvereiniging St. Urbanus de huidige kerk van Belvend gebouwd. Rngk daen tid kwaame dr ouch huzer aan de Bergsjtraot, Dwarssjtraot, Pastor Hermenssjtraot en Bossjtraot. Eine gas jaor later kwaam de aope plek tsse de Dwarssjtraot en de Irenelaan aan de beurt. En zo verangerde langzaam maar zeker de berg in ein wongebied. Naeve wuninge zoude dr ouch rngk de kerk winkels kmme (zie Simons-bulletin 52). Maar det haet tog neet det gebrach wat men dr van gedach had.

Gelkkig heufde neet alle natuur plaats te maake vur de wuningbouw. Vlakbeej de kerk ligk nag ein sjtkske greun, ofsjon det dks in de gemeinteraod ein punt van discussie is gewaes, of ut Prinsessebske waal of neet plaats zou mtte maake vur wuninge. Op de foto is nag waal te zeen, det dr planne waare um eine waeg vanaaf dokter Willemse toet beej de kerk aan te legke.

Tsse de kerk en ut bske loog in s jeug ein flinke zangkplak. Nao sjol troffe zich heej altid kinger. Ut waas den ouch ein ideale plek um te sjpeule. Heej ksse koele graave, voetballe, de wingkvogel oplaote..eigelik te vul um op te neume. Ut feine sjtuufzangk zorgde dr veur asse veels, det ut bienao gen pin deej. De plak waas ouch de aangeweze plek vur de sintermerteshoup. Al daag van te veure woort dr vanalles aangesjlep um eine sjone houp te bouwe. En saoves met Sintermerte leepe weej achter de harmonie aan, um den nao aafloup van ut sjouwsjpel de baedelaer te achtervolge toet in ut bske. Maar dae zorgde dr waal met ziene sjtek veur, det weej neet wit meiginge

De verkenners hadde toen ouch al heur blokhut aan de rangk van ut bske ligke. De welpe en de verkenners deeje den ouch vul in ut bske en op de plak.

Dit ganse gebied kwaam ouch good van pas beej ut haje van allerlei activiteiten.

Zoeas in juni 1959. Harmonie Kunst na Arbeid besjtng vieftig jaor. In en rngk ein tent waas toen ein vifdaags fis. In 1969, beej ut diamante jubileum van de harmonie, waas dr wir ein grot fis op de plak en in ut bske.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de jaore 70 zien ze begnne de plak hielemaol volg te zette met wuninge. Op ut terrein van transjportbedrif Brauer en in ut Prinsessenbske zien in ein later sjtaadiejum ouch wuuninge gebouwd.

bron: Simons-bulletin nr. 103, jan. 2005

 

Belvender nering anno 1935

advertenties uit 1935

 

Gevestigd in het pand gelegen op de hoek Julianastraat - Pr. Hendrikstraat. Dit bedrijf is later door zoon Frits, de petroleumkael, voortgezet.

Gevestigd in het pand gelegen op de hoek Schoolstraat - Industriestraat, tegenover de voormalige kleuterschool. Voor was de winkel en achter in het pand was de petroleumhandel. Later is de familie Tillemans verhuisd naar de Stationsstraat en begon daar een zaadhandel.

Gevestigd in het pand tegenover de oude Boerenleenbank op de Pr. Hendrikstraat.

Jac. Geurts is de vader van Lex Geurts, de voormalige gemeeentesecretaris

 

Dit bedrijf heeft gelegen op de Schoolstraat tegenover garage Verlinden.

In dit pand is nog steeds een horecabedrijf gevestigd.

Het pand ligt nog steeds aan de Schoolstraat. Momenteel (2006) is er een Italiaans restaurant in gevestigd. Nadat Jan Scholten gestopt is als kastelein, heeft Fried van Dijk dit caf voortgezet. Op 24 mei 1963, net voor de Belfeldse voorjaarskermis, wordt in dit pand ook nog een cafetaria geopend. Mientje Karis, de echtgenote van Fried, is de uitbaatster. Aannemer van Deursen uit Maasbree regelt de verbouwing.

 

Een anekdote

Een keer met de Belfeldse kermis, had Jan Scholten, als kastelein zijnde, te diep in het glaasje gekeken. Al wijzende naar een schilderij waarop stond te lezen: HIER VLOEKT MEN NIET! , zei hij : Dat bordje hangt Goddomme scheef!

 

Een uitspraak van Jan over zijn vrouw Leentje Gielen (1907-1997).

Ik dacht dat ik goud getrouwd had, maar het was goddomme koper!

Dit duidde op het rossige haar van Leentje.

 

Dit pand ligt nog steeds aan de Wilhelminastraat. Momenteel (2006) heet dit pand cafetaria "de Hook".

Het pand waar deze kapsalon in gehuisvest was, is er niet neer. Het lag aan de Bolenbergweg, Dit gedeelte van deze weg is later bij het terrein van "de Gres" gekomen.

Dit pand is allang afgebroken. het lag tegenover het voormalige Hotel Midden Limburg. Het pand met een voorfront van licht gekleurde stenen, dat daar nu nog ligt, is ook van de fam. Maassen (Mske) geweest. Hier was een winkel en een frietkraam die door de zusjes Mina, Mia en.. gerund werd.

Deze zaak was gevestigd in het pand dat nu nog links van de vroegere Aloysius(jongens)school ligt.

Stationsstraat. Als laatste heeft Gerard op het veld, zoon van Sjraar van de Sjmeed hier een winkel gehad.

Het pand is afgebroken en lag naast de boerderij van Rie van Schmitz aan de Markt. In die boerderij is anno 2006 een horecagelegenheid "de Herberg".

Deze zaak was gevestigd in het huidige pand aan de Julianastraat waar van Lier een schoenenzaak heeft. Na de oorlog is de fam. Tosserams naar de Industriestraat verhuisd en heeft hier de melkhandel voortgezet. Zoon Cas was de laatste melkboer.

Gelegen aan de huidige Maasstraat. De eigenaar was een zoon van politie Lemmen.

 

Het pand ligt er nog steeds.

Dit pand lag tegenover het terras van caf "de Herberg" aan de Rijksweg-Markt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe zaak van kapper Janssens was in het huidige pand van slager Jos Hoezen gevestigd. Naast een kapperszaak had Pierre ook een bazaar, "de Belfeldse Bazar". Let eens op de hoeveelheid automaten aan de muur.

 

 

het interieur van de bazar

 

 

 

 

 

 

 
 

Dit is het bedrijf van de opa van de huidige slager Jos Hoezen. In dit pand woont momenteel de fam. Jules Faassen.

 

Caf Maalbeekerhhe 1999

al vanaaf 1933 de plek m dich et te rste nao ein fikse boswandeling

 

Een sigaar van Belfeldse makelij. De oprichters van deze zaak zijn Toon Janssen en ene zekere Dreessen? Een samenvoeging van de beginletters beider namen heeft geleid tot de naam JANDRE sigaren. Toon Janssen woonde "beej de baog" in de woning waar later het kantoor van de Rabobank is gebouwd. Nu is woningbouwvereniging St. Urbanus daar gevestigd. Vervolgens heeft zijn zoon Sef Janssen de leiding van het bedrijf overgenomen. Het fabriekje lag aan de Stationsstraat. De vader van Kees Witteveen was de vertegenwoordiger. Nadat Sef Janssen naar Valkenswaard vertrekt, om daar verder te gaan in de tabaksindustrie, wordt het fabriekje in Belfeld gesloten. Het pand wordt dan door de familie Geel Tillemans bewoond. Geel had een zaadhandel en zorgde ervoor dat de melk van de boeren naar de melkfabriek werd gebracht.

 

Caf Thijssen op de Krmme Hook

Huidige t-splitsing Pr. Hendrikstraat - Kromme Hook. Het pand lag zo dicht bij de Pr. Hendrikstraat, dat er een knik in de weg zat.

 

 

LOZO-afdeling Belfeld, een groep zefstandigen uit de jaren 50

zittend v.l.n.r.: Karel Seyben (kruidenier/textiel Julianastraat), sjoester van Lier (schoenwinkel/reparaties, Julianastraat), Sjaek Goossens (koloniale waren/levensmiddelen, Schoolstraat), Thei Hoezen (sjlegter aan de Markt), Fons (sjtool) Stevens (meubelfabriek, Julianastraat), Giel Stevens (kledingzaak/caf, Markt), Wim Paar (uitbater hotel Midden Limburg, Rijksweg), Fons (jas) Stevens, zoon van Giel Stevens (kledingzaak Markt), Thies Verdonk (sjildersbedrif).

1e rij staand v.l.n.r.: sjilder Gerrit Janssen, Jeu Kurstjens (caf Juliana), Wiel Zeetsen (aannimmer), Pietje Smeets (fietsezaak), Arnold Kurstjens (bekker), Tunke Janssen (caf Maalbekerhhe), Mia Maassen (levensmiddelen), Willem van Hooren (caf aan de loswal), kapper Pierre Janssens (kapsalon/bazar), Jan Hoezen (sjlegterie aan de mert), Lei Lcker (kopersjlaeger), Graet Goossens (kaoleboer).

2e rij staand v.l.n.r.: Herm Bos (aannimmer), Graad op het Veld (sjmederie in Gelo), Frans van de Munckhof (timmerbedrijf), Sjraar van de Muckhof (timmerbedrijf), Frits Pubben, (sjtuukadoorsbedrif), Sef Bors (bekkerie), Ben Janzen (insjtallaasiebedrif elektra/bazar), Sjang Bos (aannimmer), Ben Thijssen (caf/laevesmiddele Krmme Hook), Piet Spee (laevesmiddele), Herm Verdonck, Ruud Grter (sjildersbedrif Kerkeberg), Herm Stroeken (sjoester/sportzaak).

3e rij staand v.l.n.r.: Lei van de Voort (muldersbedrif), Pierre van de Voort (muldersbedrif), Wiel Tosserams (melkboer).

 

 

Belvender nering in de jaore 50-60

ein, twi, dreej, veer, vif

de bekker sjloog zien wif

al met ein houte haemerke

t blood sjpoot door het kaemerke

ein, twi, dreej, veer, vif

 

Zoe erg zal t vruuger waal neet zien gewaes beej de bekkers in Belvend. In daen tid det weej nag op de liegere sjol zoote, ksse op versjillende plaatse in s drp wek koupe. Wimke de bekker (Krsjes) kwaam regelmaotig met dn erm vol wek beej s achterm. Angere bekkers ware: Cleefas ot de Kerkeberg, bekker Baors (Spar), bekker Sjtaeves beej de kerk en Lei de bekker. Dae reej met ziene bekkerswage door t drp en bezorgde vur de bnd (Coperatie).

Waare de sjoon versjleete, den ginge weej beej sjoester van Lier nieje koupe. Vur fl.19,95 hadse ein paar prachtige hoege kingersjoon van het merk Robinson. Beej sjoester Killaars en sjoester Sjtroeke kwaame weej neet zo dk.

De laevesmiddele brach Karel Seijben aan hes. Irs kwaam Karel de waar opneeme. Alles woort in ein bukske opgesjreeve en ein paar daag later woorte de sjpulle thes bezorg. Beej de  Sjpar, de Coperatie, Lot van  Sjpee, de gezusters Munckhof in Gelo, Mina van Mske, Hein op de Krmme Hook en Sjaek Goesses, kste de luuj laevesmiddele kriege. Sjaek en Sjpee hadde daonaeve onnag koloniale waare.

Melkboer Tosserams kwaam met de melkprodukte beej s aan de deur. Sjaek de melkboer (Tummermans) en Thei Beijers waare de angere melkboere van Belvend.

Waas de fiets ech kepot, den ginge weej nao Pietje Smeets. Maar dw ks ouch nao Sender in Gelo gaon of nao Sjaar van de Smeed. Sender en Sjaar de Sjmeed hadde net as Ben Janzen ouch nag elektrogrei, zoe-as radios en tillevisies.

Sigarette en angere tabakswaare woorte gekoch beej Reine aan de kerk, Gritje Verhaag beej den baog en neet te vergaete de winkel van Ummetum (nw frietkraom de Hook). zze pap koch de sigare beej Hay van de Bon. Dae makde die zellef in zien eige sigarefabriekske. Waas het zndigse pak versjleete, den ginge de jnges beej s thes nao Sjtaeves aan de mert. Det pak pasde altid, want dae Sjtaeves waas ouch sjnieder. Dao koch s mam ouch de euverelkes vur de jnges um in te sjpeule. Karel Seijbe had vural sjtffe en damesmoede.

Jan Hoeze en Jacobs aan de mert, Wiel Hoeze beej de kerk waare de sjlegters van het drp. Meistal ginge weej beej Hoeze aan de kerk, det waas t donste beej. Ech vul vleis kochte weej neet, want weej hadde zellef verkes um te sjlachte. Weej leete dao waal vur ein dbbeltje sjink et t sjinkezekske sjnieje.

Vur t knippe van de haor ginge weej jnges nao kapper Peule. Kapper Janssens had naeve zien kapperszaak onnag eine bazaar. Trouwes, Ben Janzen had ouch mier zn zaak, dao ksse t al kriege, van sjpeulgood toet servieze. De vrouluuj van s ginge vur eur kapsel nao tante Miep van ome Kees.

Jan Hoeze (kopersjlaeger) verkoch allerlei sjpulle vur t heshaje. Vur verf en behang gingse nao Jochijms beej de kerk of nao sjilder Janssen op de Sjolsjtraot. Dees twi zaakeluuj hadde ouch ein drogisterie. Beej de Curver kste weej tereg vur gordine-rilze, meubelkes of vloerbedekking. Later kwaam dr nag eine twiede wuninginrichter beej, namelik Nijboer beej de kerk. Ein frietje ginge weej waal ens beej Fridje van Dijk haole. Ziene kraom sjting beej s thes op de Industriesjtraot. Maar dr waare mier frietkrom, zoe-as beej Jan Scholte, de cafhajer. Nel van Passerfrits begs beginjaore zestig met eine frietkraom. Wanrooy had eine frietkraom beej de mert naeve t gemeintehes.

bron: Simons-bulletin nr. 51, april 1999

 

lokaties van wingkels en kfees in Belvend in de jaore 50 en 60

Mrt: Mina van Moske (laevesmiddele, sjnoep, is en friet), Jamin, tsse de bekkerie van Sjtaeves en de hieremedezaak/sjniederie Sjtaeves (later kwaam in die medezaak Jo Piters met ziene bookhandel de Markthal), sjlegter Jacobs en sjlegter Hoeze (Jan).

Sjtaasionssjtraot: Sjraar van de Smeed met zien elektro- en fietsezaak

Julianasjtraot: Gritje Verhaag (tabakswaare, gaare, sjtffe), kapper Janssens met ziene bazaar, Karel Seijbe (laevesmiddele en later ein medezaak), bekker Krsjes, Truuj en Lot van Sjpee met laevesmiddele, sjoester van Lier

Wilhelminasjtraot: sjon- en sjportzaak van Herm Sjtreke de kster, kapper Pole, de tabakswingkel van Ummetum. Later euvergenaome door Wiel en Door Verkoeije.

Sjolsjtraot: Pietje Smeets met de fietsewingkel, Sjaek Goeses (laevesmiddele en koloniale ware), Janse (drogisterie, verf en behang), sjoester Kilaars, Wiel van de Krver (wuuninginrichting), Jan Hoeze (artikele vur t heshaje), de Cooperaasie  de Volharding, bekker Brs (bekkerie en de Sparwingkel), melkboer Thei Beiers, Ben Janzen (elektro en bazaar met o.a. porcelein, sjpeulgood), Sjardien van Hus (bookhandel)

Gelo: de gezusters Munckhof (laevesmiddele), ouch de gezusters diepvries genaamd, Sender (elektro en fietse),

Rnk de kerk: tabakswingkel van Reine (later supermrt annex raukartikele van Sjaek van Goeses), kapsalon Trees van Naderman, frietkraom van Verkoele, later de Merkies en daonao Neiboer met de wuuninginrichting, de bekkerswingkel van Sjtaeves, sjlegter Wiel Hoeze, kapsalon van Jeu Ple, Jochems met zien drogisterie, verf en behang, Op het Veld (de Sjmeed) elektro en fietse.

Krmme Hook: Hein met ziene laevesmiddelewingkel.

 

Kfees:

Kfee het witte paerd (Jan van Theike en later Rang Beurskes), kfee Juliana van Jeuke van Krsjes (later Jan van Theike), Jan Scholte en later kwaam dao Fridje van Dijk in, kfee Jo Piters in Gelo.

Aan de Rikswaeg: kfee Metsemakers (later de Bonanza-bar), Sjeng Pannemans (Schel) met t Bergske, kfee Maaszicht van van Hoore aan de Maas, hotel-caf-restaurant Schreurs, hotel-caf-restaurant Midden Limburg van Wim van Paar, de kfee van Nl van Schreurs taegeneuver de kaolehandel van Piet van Goeses. Op de Baoleberg kfee de Boer. Kfee Malbeck van Piet Linse en baove op de berg Tunke Janse met zien Maalbeekerhhe

bron: Simons-bulletin nr. 52, mei 1999

 

 

 

 

 

Langk- en tuinbouw

 

In 1959 telt Belvend 35 gerdeneersbedrive. De gemiddelde bedrifsgrutte is 3,1 ha.

In 1921 zien d'r in Belvend 82 boerebedrive en maar 2 gerdeneers.

De toename van die gerdeneersbedrive sjrief me toe aan de toenemende welvaart. Daodoor is d'r ein grote vraog nao veredelde tuinbouwprodukte.

bron: Belfelds Nieuws 15 juni 1962

 

 

De Patershoof

Dit is ut ongevier ut gebied van de Baolebergwaeg richting Ruiver wies beej Rnkesjtein, gelaege tsse de sjpaorlin en de huidige Koeleswaeg. Heej hadde de paters van Sjteil grote areaale vur de akkerbouw en de viteelt ligke. In s jeug (50 en 60-jaore) kwaame weej neet zoe dk op de Hoof. Weej ginge waals ens in ut Patersbske sjpeule of beej de Gaesbaek. Swingkters zien weej ouch waal ens gaon sjaatse op de paterswird. Det was eine viever beej Ronckesjtein.

Tog had die hoof get. Ut hurde waal beej Belvend, maar ut waas dao tog zoe angers. Dao loog ein grot klester, versjaole achter sjtruk en buim. Dao kwaamse priestersjtuudente en broeders taege. Die waare angers gekleid as s en die hadde eine fiets met eine gebreide jasbesjermer. De Hoof waas etgesjtrek en dao wonde neet vul minse en van die minse wrkde de meiste as knech beej de Paters. Zoedonde zogse altid minse op ut langk wrke en die gebroekde vur daen tid moderne masjienes. Met zwaore traktors woort ut grei nger angere nao "de zjwarte sjeur" gebrach. Inmiddels is die aafgebrand

 

De (oude) Leonardushoeve

de aaj Paterhoof

 

Deze hoeve werd in 1911 aangekocht met het doel het moederhuis in Steyl te voorzien van landbouwproducten.

Zodra de broeders erin trokken, werd in het hoofdgebouw een huiskapel ingericht en kreeg de hoeve ook een nieuwe naam: de Leonardshoeve. Voorheen was het de Grote Hoeve. De kapel was heel eenvoudig; een grote kamer met een paar banken, een houten altaar en een olieverfschilderij de H. Leonardus.

Na een volgende interne verbouwing kwam er een nieuwe inpandige kapel met een klokkentorentje.

Bron: Zur Geschichte von St. Michael in Steyl  analecta SVD 51

opmerking: In het boek "Geschiedenis van de St. Urbanusparochie te Belfeld", wordt gesproken van de Kleine Hoeve.

 

de aaj Patershoof voor de verbouwing

de aaj Paterhoof

midde op ut daak is duudelik ut teurentje van de kapel te zen

De (nieje) Leonardushoeve

Op 3 mei 1911 hebbe de Paters van Sjteil 32 hektaar grngk op de Hoof gekoch. In 1957 waas eur grngbezit dit gegreujd nao 278 hektaar. Ut mieredael van deeze grngk waas aanvankelik moerassig en begreuijd met vul kreupelbossen. Det alles is door de Paters toet langkbouwgrngk ntgnne, zoedet ut Missiehes met zien 800 inwoners veurzen ks waere van ut nudige aete. Op een gegaeve moment pasde de aaj Patershoof neet mier in de nieje bedrifsveuring. Ut gebouw loog neet centraal, ut waas te klein, onprakties en bouwvallig. Zodonde kwaam d'r ein nieje boerderie, de nieje St. Leonardushof.

In april 1957 woort begnne met de bouw van de klosterboerderie, waovan de totale kste gesjat waere op ein miljoen glde en in september 1958 kwaame de irste bewoners. Ut sjtoere gebouw in carrvorm is sober, maar prakties van opzet. Arzjietektebuuro Wijnhoven et Baolder zrgde veur de taekeninge en aannimmer Jos Gerats & Zn. et Blierick metselde ut wongedaelte op. De firma

Geelen et Naer bouwde de sjtel.

bron: "Geschiedenis van de St. Urbanusparochie te Belfeld" 400 jaar parochie, Tegelse Courant d.d. 23 nov. 1957

 

de nieje St. Leonardushof in aanbouw

 

 

De Processie

plechtige kerkelijke ommegang, plechtige bede- of kerkvaart; plechtige optocht van priesters en leken.

 

Ein paar kir per jaor waas dr waal ein processie. De twie belangrikste waare de sacramentsprocessies op Sacramensdaag (2e donderdaag nao Pinkstere, maar de processie is op de zndig nao Pinkstere) en op 15 augustus, Maria Hemelvaart. En den hadse nag de processie met de irste kmunikante op Hemelvaartsdaag en de veldprocessie (krutsdaag, ma-di-wo vur Hemelvaart)

Beej die letste processie trokken weej sjmrges vrug door de velde van Belfeld. Ein leuke wandeling door de mgaeving. De geistelikke met de misdienaars baejend veurop en dao achter de minse, veural aaje luu en kinger.

Op Hemelvaartsdaag deeje weej de irste kmunie. Met de harmnie ginge weej in s fijne kmuniepekske, in processie nao de kerk.

De sjonste processies waare de twi sacramentsprocessies. Den woort de louproute prachtig versierd. Vlegskes naeve de waeg, op versjillende plaatse woorte rsaltaore gebouwd. Prachtig opgetooid met vaaze vol bloome, grote kandelaers met kerse en zangkfigure op de grngk. Ouch de minse die aan de route wonde deeje eur uterste bes m dr get fijns van te make. Beej hiel vul wuuninge sjtng beej de veurdeur ein hesaltaor. Ware kunstwerke van prachtige kandelaers met brandende kerse, vaze met bloome, Maria- en H.Hartbeelde, gedrapeerde deuk die ut gehil nag ens ein extra dimensie gaove. De sjtoet, vertegenwoordigd door delegasies van alle vereiniginge, trok den door de straote die besjtuijd waare met gesnipperde bloome.

Op inkele plaatse in ut drp bevnge zich grote rsaltaore, o.a. beej de boerderie van Boonen (hook Brooksjtraot - Pr. Frederikstr.) en caf Juliana. (foto) Met gekleurd zangk waare bane op de straot gemak.

s mam sjoof de gordiene van de kamerraam opzie, zat kandelaers en ut H. Hartbeeld met bloome op de vinsterbangk. Op sjtraot maakte weej van roze en angere bloome ein paedje. En as t wejde, den deeje weej met de bloomegeter get water dr euver. Den bleeve die blaedjes waal ligke. Eindelik waas t zoewit. De processie kwaam vurbeej, eine sjtoet van baejende, zingende en ouch kletsende minse. Psjtor met de monstrans nger de hemel, misdienaers, leeje van t kerkbsjteur, vul aafgevaardigde van de versjillende Belfeldse vereiniginge en natuurlik ouch de harmnie en de sjtterie.

 

Processie-zondag 24 juni 1962

Processieweg: vanuit de kerk via Kerkstraat, Industriestraat, Pr. Hendrikstraat, Wilhelminastr. Schoolstraat, Irenelaan naar de kerk.

De parochianen worden verzocht zoveel mogelijk aan de processie deel te nemem, flink mee te bidden en tijdens de gehele duur van de processie een eerbiedige houding te bewaren.

Volgorde:

1. misdienaars met Kruis 2. Schoolkinderen 3. Gidsen 4. Meisjes 5. Maria-vaandel 6. Vrouwen 7. Boerinnenbond 8. Korfbalclub 9. Verkenners 10. K.A.J. 11. Jonge Boeren 12. Belfeldia 13. Harmonie 14. Zangkoor 15. Bruidjes 16. Misdienaars 17 HET ALLERHEIGSTE 18. Kerkbestuur en Gemeentebestuur 19. Schutterij 20. Vaandel van het H. Hart 21. Middenstand 22. Boerenbond 23. K.A.B. 24. Overige mannen.

 

Processie 15 augustus 1962

Processieweg: vanuit de kerk via Irenelaan, Schoolstraat, Beatrixlaan (rustkapel), Past. Hermensstraat, pr. Bernhardlaan, Pr. Hendrikstraat (rustkapel), Julianastraat, Industriestraat, Kerkstraat naar de kerk.

bron: Belfelds Nieuws (Tegelse Courant), Simons-bulletin nr.48 en 83 

 

 

de HORNCLUB of op zien Belvends de HRKLP

 

Op de irste zndig van december 1958 kwaam dees klp beejein, m de irste sjtein te legke op de niebouw van Hay van de Bon, de sigaremaeker en de veurzitter, aan de Julianasjtraot. Dees klp van veurmalige vreejgezelle is in de oorlogse jaore 1940-1945 nsjtaon en waal nger de naam: C.O.T. - klp van de gemeinte Belvend.

In 1958 is dae naam verangerd in de zgn. Hrklp. Umdet de leeje, inmiddels bienao allemaol getrouwd, iddere irste zndig van de maond nao Hr ginge. Zeej ginge dao ut lid Herman Hoeze opzeuke, mdet dae dao verpleeg woort. Ut sjonste van dit maondelikse etsjtepke waas natuurlik ut bezeuk aan de versjillende heilige hskes die zeej ngerwaeges taegekwaame. Ich heb mich ut verhaol laote vertelle det Piet Krsjes, de bankeer, 'ns ein kir aan de beurt waas m te rieje. De sjtart ging neet zo veurtreffelik. Piet had pas ut riejbewis en  hae knde de waage onnag neet zo good. Veur det zeej weg kste rieje, ms de auto ein sjtk achteret gezatte waere. Allein, Piet kreeg de versjnelling neet in d'n achteret. Nao eine tid plaare, pakde de angere kammerj de waage op, dreijde dae eine sjlaag, zoedet zeej weg kste rieje.

Bete de sjtein met opsjrif woort ouch eine loeije kaoker ingemetseld. In de kaoker zit de oorkonde die is etgesjpraoke beej de niebouw van Hay en Toos.

bron: mevr. Toos Bone en mevr. Krsjes

foto's: mevr. Toos Bone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.l.n.r.: Toos en Hay, zoon Pieter en neef Jo Boonen (van Lei)

 

De leeje van de Hornklp:

1. Wiel Hoeze, de sjlegter beej de kerk 2. Th Hoeze, de gemeinteopzichter 3. Herm Hoeze, de latere kastelein oppe Ruiver (dit zien dreej breurs) 4. Jan Hoeze, de kopersjlaeger 5. Jan van Theike, de kastelein 6. Sjaak van Hoore, ein broor van Jan van Hoore de parlevingker  7. Ton Fila, eine zoon van pliesie Fila 8. Ties Verdnk, de sjilder 9. Sjraar (Op 't Veld) van de smeed 10. Lex Grts, gemeinteambtenaar 11. Piet Krsjes van de Boerenleenbank 12. Hay van de Bon, sigaremaeker

 

25 jannewarie 2006

Verklaoring veur de naam C.O.T. klp.

"C.O.T." wurd etgesjpraoke as "kot". Ein hiel plausibele verklaoring die ich heb gekreege is de volgende: de leeje van de klp kwaame meistal beej de sjlegterie van Hoeze aan de Mert in Belvend beej-ein. Lingks naeve ut hes waas ein vrkesplaats. Det waas ein kleine aafgesjlaote rumte, ouch waal ein (vrkes)kot geneumd. Dingk onnag ens aan ut aad Belvends waord "kotje", de gevangenis, ouch ein kleine aafgesjlaote plek. mdet ut trefpunt ein kot waas, is heej-et de naam "C.O.T.-klp nsjtaon. Ut wurd allein angers gesjreeve, maar de etsjpraok is ut zellefde.

Bron: Sef Hoezen

 

 

Nao de aanleg van ut viadukt beej ut Kapelke van Gelo, zien de prtjes in 2002 weggehaold

De prtjes

Tides de kanalisaasie van de Maas in de 20-jaore zien die prtjes dao gekmme. De bouw van de sjtuu en de sjleze brach vul werk met zich mei. Zoedoonde ginge dao Belvender werkluuj aan de sjlaag. Ouch Hollenger met ein leidinggaevende funksie kwaame nao Belvend. Zoe haet aan de Rikswaeg, ter hugte van de Singel in ut houte huuske (fam. Blom), eine etveurder gewnd. De prtjes zien toen aangelag gewaore m d'r veur te zrge det zien kinger en de kinger van de angere Hollenger en ut werkvolk ein kortere verbinding kreege met ut drp en de Maas.

bron: Belfelds Nieuws 29 juni 1962

 

 

 

De entree van Belvend in de 60-jaore waas ein herkenningspunt vur vul minse die op bezeuk beej de femilie kwaame.

Lingks op de foto zeen weej ut hoes wao Gies van Schreurs ein (jeug)keffee had. Daonaeve ligk de garage en de bezinpomp van Iel van Jacobs. Hiel karakteristiek vur ut mertplein waas de reusachtige kesjtanjeboum. Helaas hebbe de ingreepe van de boumsjireurg d'r neet veur knne zorge det dae boum vur Belvend behaje bleef.

 

 

 

de jungskes van vruuger

 

sjtaond v.l.n.r.: Geraads, Frans Simons, Stals, ? , ? , pliesie Maessen

op de huukskes v.l.n.r.: Hay Verlaak, Wiel Pijnenburg, Harie Boots, ?

liggend: Piet Coppers

In 1977 woort in Belvend eine prachtige visviver van 1,62 ha aangelag. De deepte varieerde van 0,80m toet 4,20m. Hengelsportvereninging De Stuwkanters had heejdoor ein unieke plek gekreege m te visse. Binne de visklp waas eine gruupke minse die zich "de jungskes van vruuger" neumde. Det waare allemaol 50-plussers of invaaliede. Waekeliks ginge ze eine middig in kompetiesieverbangk visse.

 

 

De Kozakkenberg

Hier waren in het begin van de 19e eeuw Kozakken gelegerd. Deze Russische soldaten braadden het vlees niet, maar reden het zacht onder het zadel. De Kozakkenberg was een gedeelte van een duinenrij die dwars door Belfeld liep. Het fijne zand dat de Maas bij overstromingen achterliet, werd door de wind opgeblazen tot heuveltjes. Veel van die duinen zijn afgegraven. Bij Janssen-Dings gebruikte men  die "papzand" voor allerlei doeleinden. Wat nog mooier was, je kon op die plekken zo heerlijk spelen: "kele grave, van de berg sjpringe, koiboi en indiaan sjpeule, verbergemske don", enz. Er is heel wat tijd doorgebracht in de Kerkeberg, op de Kozakkenberg, in de "berg van Sjaan van Dijk". Restanten van die duinen zijn nog te vinden bij de "bergen beej de Gres" in het Patersbske en het gebied tussen de Rijksweg en de spoorlijn vanaf de Krekelsberg tot Hannes van de Berg. Langs de spoorlijn op het terrein van de voormalige gresbuizenfabriek van Janssen-Dings lag de Kozakkenberg. Helaas is die afgegraven. Dit gebied wordt momenteel heringericht als bedrijventerrein. Op het lager van dakpannenfabriek Janssen-Dings, grenzend aan het Muldersplein, lag ook nog een gedeelte van die duinenrij. Inmiddels heeft men de fabrieksgebouwen gesloopt en het hele terrein gegaliseerd en is men gestart met de nieuwbouwwoningen in het Koramicplan.

september 2006

 

op deze luchtopname uit 1944 is de Kozakkenberg nog niet afgegraven

 

 

de pannesjop van Tunke aan de Juliansjtraot/Pr. Frederiksjtraot

Gebr. van Cleef Electrische Dakpannenfabriek

 

Dit waas de offisieele naam van de ut bedrif, maar weej gebroekde dae naam noets. Janssen-Dings had ein pannefebriek en Tunke (Van Cleef) had eine pannesjop. Eind  50-jaore waare die gebouwe, vergeleeke met die van JD, ouch ech aajerwets. Dw ks good zen det d'r al jaore neet mier genvesteerd waas. Weej zooge dao den ouch zelde eine vrachwaage sjaon m panne te laaje. Ein hendje vol minse zrgde nag veur de produksie. Det waas in de beginjaore tog waal efkes angers. In 1875 woort in Gelo gestart met ein vur daen tid vreej modern bedrif. Ut waas de irste pannesjop met ein "massaproduksie". Ondanks det bienao alles hangkwrk waas, woort d'r tog op grote sjaol panne gemak. In 1916 kp de firma Van Cleef de besjtaonde febriek van Jan Jacobs aan de Julianasjtaot. Jan Jacobs had in 1891 vergunning gekreege m beej de Kret (thans Kleistraat-Pannenstraat) ein sjtoumpannefebriek op te richten.   Nao de irste wereldoorlog is d'r vul vraog nao panne en den geit ut prima met ut bedrif.

 

 

Ut bedrif in Gelo

In 1910 wrkde dao 20 minse.

 

In 1921 waas weduwe W.H. van Cleef de enige eigenaares.

 

In 1922 waas ut ein van de irste bedrive met eine elektromotor van 5 PK vur de kleimeule en eine motor van 30 PK veur de angere kleibewrkingsmasjienes.

 

In 1927 makde ut bedrif naeve de gewone holle panne dreej masjinaal geproduseerde modelle te weite: muldepanne, krtspanne en Tuiles du Nord.

Ut bedrif f had toen 12 Kasseler-ves.

 

In 1928 waere dees elektromotore vervange door zjwaordere van respektievelik 7 en 60 PK.

 

In 1962 is de daakpanneproduksie definitief sjtop gelag.

 

de pannesjop van Tunke in Gelo aan de Kapelkeswaeg